Loader

Parimet e menaxhimit të sigurtë

Titulli i kursit Parimet e menaxhimit të sigurtë
Kohëzgjatja e kursit 2 ditë
Grupi i synuar Menaxherët, mbikëqyrësit
Përshkrimi i kursit Delegatët do të fitojnë një kuptim të plotë të përgjegjësive në të gjitha nivelet dhe si t’i zbatojnë ato në vendet e tyre të ndryshme të punës. Njohuri praktike për sfidat e shëndetit dhe sigurisë në punë, duke përfshirë ato fizike. Kimike, biologjike, mjedisore dhe organizative, te cilat do të nxjerrin në pah fushat problematike dhe do të tregojnë mënyra për përmirësimin e standardeve.
Tema e kursit (e shkurtër) Shpjegimi i arsyeve të menaxhimit të sigurt, Identifikimi i rreziqeve, vlerësimi i rreziqeve, kontrollimi i rreziqeve, kuptimi i përgjegjësive tuaja, hetimi i aksidenteve dhe incidenteve, matja e performancës, mbrojtja e mjedisit tonë.
Back To Top