Loader

Trajnimi i zbatimit të ISO 9001 (Cilësia)

Titulli i kursit Trajnimi i zbatimit të ISO 9001 (Cilësia)
Kohëzgjatja e kursit 2 Ditë
Grupi i synuar Ky kurs është i projektuar për ata që janë përgjegjës për zhvillimin, zbatimin dhe mirëmbajtjen e një sistemi të menaxhimit të cilësisë ISO 9001: 2015 të përputhshëm dhe të suksesshëm.
Përshkrimi i kursit Në përfundim të këtij kursi, studentët do të kenë:
• Një kuptim të konceptit të cilësisë dhe evolucionit të tij historik
• Një kuptim të filozofisë së hershme, qasjet moderne të menaxhimit të cilësisë
• Vështirësi në praktikat më të mira dhe atë që auditorët e certifikimit do të kërkojnë në një sistem të suksesshëm
Tema e kursit (e shkurtër) Një rishikim i hollësishëm i kërkesave të ISO 9001: 2015
• Kuptimin e përfitimeve të mundshme të zbatimit të ISO 9000
• Një hyrje të shkurtër për konceptet e reja në rishikimin e vitit 2015
• Kuptimi i dokumentacionit të nevojshëm
Back To Top